Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Οι υπηρεσίες μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων.

Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την εξειδίκευσή μας, εργαζόμαστε σκληρά για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.

Η ομάδα των στελεχών μας διαρκώς μελετά και αναπτύσσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για ένα φορολογικό σχεδιασμό με ουσιαστική απόδοση, στα πλαίσια της εκάστοτε επιχειρηματικής βάσης, και προτείνει συγκεκριμένο πλάνο – σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – για τη φορολογία επιχειρήσεων, κερδών, εισοδήματος, περιουσίας αλλά και διεθνών δραστηριοτήτων. Μερικές από τις υπηρεσίες μας:

 • Φορολογικές Δηλώσεις / Σχεδιασμός – Συμβουλές
 • Παράδοση των δηλώσεων στις ΔΟΥ
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
 • Τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Εργασιακά / Μισθοδοσία / ΦΠΑ
 • Οικονομολογοτεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
 • Εξαγορές / Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
 • Διεκπεραιώσεις
 • Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ)