Εργατικά

Άμεση επίλυση εργατικών θεμάτων
  • Τήρηση μισθοδοσίας
  • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  • Αναγγελίες ΟΑΕΔ και επιθεώρηση εργασιών
  • Ασφαλιστικές ενημερότητες
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας
  • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  • Διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔergatika