Διαμεσολάβηση-Επίλυση

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συμβουλευτείτε το γραφείο μας για τη διευθέτηση εργατικών θεμάτων που σας απασχολούν και χρήζουν άμεσης επίλυσης!

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Σε όποια από τις 2 πλευρές κι αν βρίσκεστε, επικοινωνήστε με το γραφείο μας και οι ειδικοί της εταιρείας μας θα σας συμβουλέψουν και θα σας κατευθύνουν προς την καλύτερη δυνατή λύση του προβλήματός σας. Με βάση την εργατική νομοθεσία, την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας βρείτε τις απαντήσεις σε θέματα, όπως:

 •     Προσλήψεις / αποχωρήσεις προσωπικού
 •     Μισθοδοσία
 •     Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων
 •     Επιθεώρηση εργασίας κ.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους οικονομικά θέματα

 •     Διαφορές μεταξύ προμηθευτών πελατών
 •     Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων / εταίρων
 •     Επίλυση ενδοεταιρικών θεμάτων
 •     Τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν σε ιδρύσεις / συγχωνεύσεις / μετατροπές εταιρειών
 •     Διαφορές εταίρων ως προς τον κατάλληλο επιχειρηματικό σχεδιασμό
 •     Διαφορές που προκύπτουν από τις οικονομικές αναλύσεις εταιρειών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Οποιοδήποτε λογιστικό και φορολογικό θέμα σας απασχολεί, ζητήστε τη διαμεσολάβηση του γραφείου μας. Αναλαμβάνουμε, με άψογο επαγγελματισμό και συνέπεια, την επίλυση φορολογικών διαφορών με το δημόσιο ή και με ιδιώτες. Εμπιστευθείτε μας και δεν θα χάσετε!

 •     Έλεγχος λογιστικών βιβλίων
 •     Επίβλεψη λογιστηρίων
 •     Εφαρμογή του Κ. Β. Σ
 •     Ρυθμίσεις / Πρόστιμα Κ. Β. Σ
 •     Ανάπτυξη ενιαίου λογιστικού σχεδίου
 •     Έλεγχος της εφαρμογής ενιαίου λογιστικού σχεδίου

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ
Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να λύσετε τις διαφορές σας δικαστικά ή επιθυμείτε την άμεση επίλυση των θεμάτων σας, μέσω ενός φιλικού και εξωδικαστικού διακανονισμού, απευθυνθείτε στο γραφείο μας! Διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση για την παροχή ρεαλιστικών και ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 •     Θέματα που αφορούν στο φορολογικό δίκαιο
 •     Περιπτώσεις μισθώσεων ακινήτων
 •     Αγοραπωλησίες ακινήτων
 •     Εμπορικές συναλλαγές
 •     Διαφορές με τις φορολογικές αρχές του κράτους
 •     Τελωνειακή νομοθεσία
 •     Ζητήματα κληρονομιών και ακίνητης περιουσίας