Σύνδεσμοι

Υπουργεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
www.mnec.gr
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.ypan.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
www.ypes.gr
ΥΠΕΧΩΔΕ
www.minenv.gr
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.gnto.gr

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Ι.Κ.Α
www.ika.gr
Ο.Α.Ε.Δ
www.oaed.gr
OAEE (TEBE)
www.oaee.gr
ΤΑΝΠΥ
www.tanpy.gr
ΤΣΜΕΔΕ
www.tsmede.gr
TAMEIO NOMIKΩΝ
www.ggka.gr/sy_tamnom.htm

Yπηρεσίες – Οργανισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
http://www.gsis.gr/
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
www.mof-glk.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.ggea.gr
EΣΠΑ 2007-2013
www.espa.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
www.helex.gr

Επιμελητήρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.oe-e.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
www.acci.gr/acci/Home/tabid/28/language/el-GR/Default.aspx
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΑ)
www.eea.gr/gr/el/contact
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
www.acsmi.gr/

Άλλοι σύνδεσμοι

Κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης
www.logistis.gr
Φορολογική Ενημέρωση
www.e-forologia.gr/
Taxheaven Κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης
www.taxheaven.gr/